Executive Search. Search for persons with senior managerial responsibilities in the advertising industry

Executive search

Vanuit Result Executive Search bemiddelen we senior professionals op management- en directieniveau. Deze specifieke, exclusieve doelgroep wordt bereikt en bediend vanuit een team consultants welke naast carrière begeleiding zelf, op directieniveau, werkzaam zijn binnen de wereld van media en advertising. Result Executive draagt op deze manier bij aan inhoudelijke sparringsessies over ontwikkelingen en strategie in de markt.